Hoofdpijnen

Heeft u een of meerdere van onderstaande klachten?

Laten we samen van uw hoofdklacht een bijzaak maken!

Klachten in hoofd, schedel en hals regio. Er zijn verschillende vormen van hoofdpijn denk aan: clusterhoofdpijn, migraine, spanningshoofdpijn, cervicogene hoofdpijn (hoofdpijn vanuit de nek komend), hoofdpijn ten gevolge van problemen van de sinus(sen), medicatie afhankelijke hoofdpijn etc. Deze vormen hebben ieder hun eigen klachten en symptomen.

In het aangezicht kunnen soms zelfs tot ondraaglijke pijnen worden ervaren. Of kan er sprake zijn van een aangezichtsverlamming waarbij de aangezichtsspieren zich moeilijk tot onmogelijk kunnen aanspannen. Hierdoor missen we de gezichtsuitdrukkingen en dit leidt tot nare consequenties met betrekking tot eten, drinken & praten.

Bij een ongeluk of letsel van het hoofd kunnen zowel de schedel als de hersenen beschadigd raken. Botbreuken (schedel), hersenkneuzingen, hersenschudding en hoofdletsel kunnen grote impact hebben op uw functioneren. Denk hierbij aan gevolgen voor het zicht, de reuk en de smaak. Ook kunnen vele andere problemen het dagelijks leven gaan beïnvloeden; de slaap, vermoeidheid, concentratie en problemen rondom het geheugen.

Dit kan craniofaciale therapie voor u betekenen

Weg met de (alles overheersende) pijnen. Niet meer misselijk zijn, u duizelig voelen en/ of last van vermoeidheid hebben. Weer scherp kunnen zien, weer kunnen ruiken en proeven. Geen brok in de keel meer ervaren of een droge mond hebben, zodat u weer gewoon kan slikken en kauwen.

Geen problemen rond het slapen, concentratie en het geheugen, gevoeligheid voor licht en geluid en angsten die uw leven kunnen beïnvloeden.

Wat zou het een enorme verandering zijn als we deze cirkel kunnen doorbreken!

Door middel van craniofaciale technieken (technieken aan de schedel en het gezicht), mobilisaties, manipulatie, oefeningen en adviezen wil ik u helpen inzicht te geven in deze cirkel en de angel eruit te halen, zodat u weer zonder klachten en problemen werk, sport, slaap en hobby kan hervatten.

Hoofdpijn

Spanningshoofdpijn

Gek genoeg hoeft spanningshoofdpijn niets te maken met te hebben met of u gespannen bent of stress ervaart. De naam is ontstaan omdat de hoofdpijn, meestal als een soort bandgevoel wordt ervaren. De pijn wordt meestal ervaren als drukkend of zeurend.

Migraine

Migraine is geen gewone hoofdpijn, het is een hersenaandoening. 
Naast hoofdpijn, vaak aan één kant, kunnen ook andere klachten spelen. Misselijkheid met eventueel overgeven, gevoelig zijn voor prikkels zoals geluid, licht en geur. Maar ook kunnen er problemen ontstaan met het zien.
Doordat u gevoeliger bent voor prikkels, raken delen van de hersenen sneller in de war. Dat gebeurt bij migraine vooral in de hersenstam. De hersenstam stuurt informatie naar de rest van de hersenen en de hersenvliezen.
Uw hersenvliezen raken geprikkeld, waardoor u hoofdpijn krijgt. Er komen op dat moment allerlei signaalstoffen in de hersenen vrij.
Lichamelijk actief zijn kan de klachten verergeren, vandaar dat vaak de rust wordt opgezocht.
Bij kinderen zien we vaak dat de migraine zich anders uit. Zij hebben minder last van hoofdpijn maar zijn misselijkheid en geven over. De aanvallen duren vaak korter, 2 uur of minder.

Clusterhoofdpijn

Clusterhoofdpijn is een extreem hevige aanvalsgewijze hoofdpijn die met name bij mannen voorkomt. De aanval komt vaak onaangekondigd en kan meerdere keren per dag terugkomen. Onbehandeld duurt een aanval gemiddeld 15 tot 180 minuten.
De zeer heftig borend of snijdende pijn zit vaak aan één kant en vaak rondom het oog, maar kan ook uitstralen naar andere delen van het hoofd. Tijdens de aanval treden er ook vaak klachten op als tranenvloed, verstopte neus, loopneus, zweten van het gezicht en/of een afhangend of gezwollen ooglid. De hoofdpijn is over het algemeen zo heftig dat het gekmakend kan zijn. Door de radeloosheid willen mensen zelfs weleens met het hoofd tegen de muur bonken.

Cervicogene hoofdpijn

Cervicogene hoofdpijn is een veelal zeurende hoofdpijn die begint in de nek en uitstraalt naar één zijde van het voorhoofd. Soms komt het ook aan twee kanten voor. Dit kan gepaard gaan met bewegingsbeperking in de nek, moeilijk kunnen omkijken bijvoorbeeld. De hoofdpijnklachten kunnen vaak opgewekt worden door druk in de nek, door draaibewegingen en/of langdurige eenzijdige houdingen, waarbij de pijn kan uitstralen in de schouder en/of arm aan dezelfde kant.
De pijn kan in aanvallen voorkomen en kan dan uren tot dagen duren.

Medicatieafhankelijke hoofdpijn

Maar weinig mensen zijn zich bewust van het feit dat zelfs door het slikken van een halve paracetamol per dag, langer dan drie maanden, er hoofdpijn kan optreden.
Als u op meer dan 10 dagen per maand een pijnstiller inneemt, zoals ibuprofen of paracetamol, of een triptan, dan zou u wel eens medicatie-afhankelijke hoofdpijn kunnen hebben.

Hoofdpijn vanuit sinus(sen)

Bij een sinushoofdpijn raken de sinusgangen achter uw ogen, neus, wangen en voorhoofd verstopt. Deze hoofdpijn kan gevoeld worden aan één of beide zijden van het hoofd.
De pijn of druk wordt niet alleen in uw hoofd gevoeld, maar overal in het gebied van de sinus. Soms is sinushoofdpijn een symptoom van de voortdurende sinusaandoening sinusitis. Veelal kunnen allergieën ook een rol spelen.

Hoofdpijn vanuit de kaak

Vaak gaat hoofdpijn gepaard met pijn in de kaak- wangregio. Het kan een stram gevoel in de kaak geven. Soms wil de mond niet goed openen. Eventueel een (pijnlijke) knap bij het openen en/of sluiten van de mond. Ook kunnen hierbij oorpijn, sinuspijn, tand- of kiespijn optreden.

 

Denk ook aan een hoge bloeddruk, alcohol en andere factoren die hoofdpijn kunnen veroorzaken.

Gezicht 

Aangezichtspijn

Bij aangezichtspijn is veelal de N. trigeminus betrokken. Deze vijfde hersenzenuw kan een typische aangezichtspijn veroorzaken. De hevige pijn verspreidt zich langs één van de drie takken van deze drielingzenuw en heeft vaak grote gevolgen voor dagelijkse activiteiten als eten, praten, zoenen, scheren, het gezicht wassen of tandverzorging.

Aangezichtsverlamming

Bij aangezichtsverlamming gaat de mondhoek hangen, het oog kan niet goed dicht, praten en slikken is lastig, verlies van smaak, pijn in het oor en of verhoogde gevoeligheid voor geluid kan optreden. Ook kan hoofdpijn ontstaan en kunnen droge ogen en eventueel een droge mond optreden. Bij de gezichtsverlamming van Bell is de zevende hersenzenuw, de nervus Facialis betrokken. Deze motorische zenuw veroorzaakt de tijdelijke zwakte of verlamming van de spieren in het gezicht aan één kant.

Indien door een aangezichtsverlamming de spieren in het gezicht niet goed werken, kan mime therapie u ondersteunen.

Bij een aangezichtsverlamming ofwel facialisparese is de bewegingsmogelijkheid van een gezichtshelft verminderd of helemaal uitgevallen. Daarnaast kunnen er ook abnormale bewegingen optreden in het gezicht, synkineses genoemd.
Deze zogenaamde restverschijnselen ontstaan doordat de aangezichtszenuw, de nervus facialis, niet of slechts gedeeltelijk is hersteld.

Schedel

Kneuzing(en)

Bij een hersenkneuzing (contusio cerebri) is het hersenweefsel beschadigd. Door de klap of het ongeluk ontstaat er een beurse plek in de hersenen. Soms ontstaat hierdoor schade aan de buitenkant van de hersenen, maar ook de hersenen zelf en de bloedvaten die de hersenen van zuurstof voorzien kunnen beschadigd raken. In dat geval is er een hersenletsel. 

 

Schedelbreuken

Schedelbreuken, worden in drie grote groepen verdeeld: breuken van het schedeldak, breuken van de schedelbasis en een indeukingsbreuk van de schedel.
Schedeldakbreuk is er een breuk in de schedel. Door de kracht die de breuk veroorzaakt, kan er een inwendige hersenbloeding ontstaan.
De schedelbasis is de onderzijde van de schedel en reikt van de wervelkolom tot aan de ogen. Wanneer hier een breuk optreedt, kunnen afhankelijk van de plaats ernstige gevolgen optreden, zoals een hersenschudding of erger. Het zicht of het reukorgaan kan aangetast worden bij betrokkenheid van de voorste schedelgroeve. Bij de middelste groeve kan het gehoororgaanbeschadigd raken, er kunnen evenwichtsproblemen en er kan een verlamming van de aangezichtsspieren optreden. Bij de achterste groeve is er een groot risico op een bloeduitstorting tussen de schedel en het harde hersenvlies.
Bij een indeukingsbreuk kan de schedel naar binnen worden gedrukt. Dit kan druk op de hersenen geven.

Hals regio

Slikken

Een brok in de keel, een afgeknepen gevoel in de hals ervaren, of zich vaak verslikken? Dit kan te maken hebben met een te hoge spierspanning in de spieren van de hals, de nek en de schouders.  De kauwspieren en de hals beenderen kunnen hierbij ook een rol spelen.

 

Stem

Bent u hees of schor? Moet u vaak uw keel schrapen? De spierspanning in het hoofd- halsgebied kan invloed hebben op de kwaliteit van de stem.
Het strottenhoofd, één van de hals beenderen, speelt een rol bij het maken van geluid.
De stemplooien bevinden zich in het midden van het strottenhoofd. Als u inademt zijn ze open, als u uitademt worden ze gespannen en gaan ze door de lucht trillen. De ​​geluidsgolven die hierdoor ontstaan, zijn als stemgeluid te horen. Bij een irritatie of ontsteking van de stembanden neemt het trillen af. De stem klinkt dan hees en dieper.

Laten we samen van uw hoofdklacht een bijzaak maken!

Neem dan hieronder contact met me op, om te ontdekken wat ik voor u kan betekenen.

Telefoon

06-21380601

Adres

Havenstraat 6
9471 AM Zuidlaren

6 + 3 =